Foto Moshé Feldenkrais:

Eli Wadler, 1970,

met diens toestemming geplaatst.


Foto Marleen van der Stap:

Ferrymen Consultancy, 2010


Fotoreeks houten model:

afkomstig uit

"The elusive obvious"

van Moshé Feldenkrais, 1981,

met toestemming van Meta Publications,

Verenigde Staten, geplaatst.

Voor wie is Feldenkrais bedoeld


Voor mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd of beperkingen. Hersenonderzoek van de afgelopen jaren heeft bevestigd wat Moshe Feldenkrais al in de 40-er jaren van de vorige eeuw op het spoor was: wij zijn ons brein, maar ons brein is ook plastisch. We zijn dus tot op hoge leeftijd en onder alle omstandigheden in staat om te leren. En dat is wat je doet in deze lessen.


Iedereen zou baat kunnen hebben bij Feldenkrais. Maar Feldenkrais is er in het bijzonder voor jou:

 • als je inzicht wilt krijgen in hoe de manier waarop je beweegt invloed heeft op je hele functioneren, je hele zelf: je voelen, je denken en je handelen
 • als je aanvoelt dat je blijer en vrijer kunt worden door de manier waarop je beweegt
 • als je je lichaam niet als een machine beschouwt waaraan je moet duwen en trekken


Door de lessen kun je:

 • soepeler en langer bewegen
 • spieren en gewrichten minder belasten
 • ruimer ademen en beter gebruik maken van je ogen, oren en stem
 • meer evenwicht en stabiliteit ervaren: angst voor struikelen en vallen vermindert of verdwijnt, overbeweeglijkheid ga je compenseren met meer verband met je harde structuur, je skelet
 • je cöordinatie verbeteren


Je kunt:

 • je lichaam meer gaan “bewonen”, dus jezelf meer gaan belichamen: je wordt meer jezelf
 • beter ontspannen – als je ontspannender beweegt, leef je ontspannender en hoef je niet meer naar ontspanningscurussen
 • je vrijer en zekerder voelen
 • weer spontaan en onbekommerd bewegen na een ingrijpende gebeurtenis of vermoeiende herstelperiode


Je kunt:

 • meer profijt trekken uit de verworvenheden bij je fysio-, Mensendieck- of Cesartherapeut
 • jezelf ondersteuning verschaffen bij je psychotherapie, bewegings- of vechtkunsten, energie-, aandachts- en meditatiewerk
 • meer resultaat boeken bij je fitness of sport
 • je activiteiten in je vrije tijd of de handelingen tijdens de uitoefening van je beroep verlichten – denk bijvoorbeeld aan: musiceren, dansen, bureauwerk, ambachtelijk handwerk, waarbij veelvuldig specifieke bewegingen worden herhaald, naaimachinewerk, autorijden, klussen, tuinieren, golfen, tennissen, skieën, paardrijden


Feldenkrais – de beste beweging die je kunt maken