Foto Moshé Feldenkrais:

Eli Wadler, 1970,

met diens toestemming geplaatst.


Foto Marleen van der Stap:

Ferrymen Consultancy, 2010


Fotoreeks houten model:

afkomstig uit

"The elusive obvious"

van Moshé Feldenkrais, 1981,

met toestemming van Meta Publications,

Verenigde Staten, geplaatst.

Van wie krijg je les


De fascinatie houdt niet op! Nog steeds biedt het werk van Moshe Feldenkrais en mensen die in zijn voetsporen traden nieuwe perspectieven. 


In 1993 begon ik met het volgen van wekelijkse groepslessen. Al in de eerste les was ik onder de indruk. Op een eenvoudige en volkomen doorzichtige manier werd ik direct naar mijn binnenste en de mogelijkheden daar gevoerd. Al gauw ervaarde ik de verbluffende werkzaamheid van dit werk: niet alleen verdwenen mijn klachten – waaraan ik net was geopereerd -, ik ging ervaren dat ik meer mogelijkheden tot bewegen kreeg en dat die alles te maken hebben met hoe ik voelde, dacht en handelde.


Je hoeft geen klachten te hebben om met dit werk aan de slag te gaan. Het gaat over gezondheid en niet over ziekte. Vaak is het wel zo, dat een ongemak een aanknopingspunt is om ermee te beginnen, maar het gaat uiteindelijk om de vorming van je persoonlijkheid, om zelfbeschikking, om onafhankelijkheid en het vermogen je talenten aan te boren. Zoals Moshe Feldenkrais het zelf zegt: het gaat om de hele persoon, nooit alleen om een onderdeel daarvan.


In 2003 begon ik aan de opleiding tot Feldenkrais-practitioner en in 2006 rondde ik die succesvol af. Vanaf 2007 ben ik mij volledig gaan toeleggen op het geven van Feldenkrais-lessen. Daarvoor werkte ik – na mijn studies, een combinatie van mens-, maatschappij- en bedrijfswetenschappen – in diverse sectoren op de gebieden marketing, kwaliteitszorg, onderwijs en de reintegratie op de arbeidsmarkt. Ik ben heel blij dat ik de omslag naar het Feldenkrais-werk heb gemaakt.


Ik ben lid van de Nederlandse Feldenkrais Vereniging (NFV). Deze is erkend door de Internationale Feldenkrais Federatie (IFF).


Wereldwijd zijn er in uiteenlopende beroepsvelden meer dan 8000 practitioners, trainees en docenten die de methode van dr. Moshé Feldenkrais levend houden en verder ontwikkelen door het geven van groeps- en individuele lessen.


Marleen van der Stap

Feldenkraisdocente“Dit leren gaat over het hoe en niet over het wat van ons doen”

Moshé Feldenkrais